Cenník

Projekt na stavebné povolenie od 750 €

Projekt na stavebné povolenie slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov. Projekt na stavebné povolenie vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako ktokoľvek iný. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie.

Poznámka: uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltaických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Ceny doplnkových služieb

 • Inžinierska činnosť (vybavenie stav.povolenia) od 500 €
 • Vyžiadanie pokladov od správcov sietí 50 € / správca
 • Projekt osadenia domu na pozemok 150 €
 • Pripojenie domu na pripojovací bod IS 30 € / 1 prípojka
 • Vizualizácia (4 pohľady) 150 €
 • Videoprezentácia imaginárnym dronom (podmienkou je vizualizácia) 50 €
 • Výjazd na pozemok klienta / konzultácia 50 € + 0,20€ / km
 • Projekt osadenia garáže na pozemok 50 €
 • Projekt prípojky vody od 90 €
 • Projekt prípojky kanalizácie od 80 €
 • Projekt prípojky plynu od 80 €
 • Projekt prípojky NN (elektrina)  od 100 €
 • Projekt žumpy od 80 €
 • Projekt studne od 90 €
 • Projekt domovej čističky vôd  od 110 €
 • Zmena veľkosti alebo doplnenie 1 okna (mení sa pôdorys, rez, pohľad, výkaz okien a výpočet tepelných strát)  50 €
 • Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena neovplyvňuje vnútorné inštalácie 40 €
 • Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena ovplyvňuje vnútorné inštalácie (vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo vykurovanie)  70 €
 • Posun obvodovej steny – mení sa takmer celý projekt vrátane strechy a inštalácií (v niektorých prípadoch takáto zmena nie je možná) Cena podľa rozsahu zmeny
 • Energetický certifikát pre rodinný dom 160 €
 • Projekt spevnených plôch a vjazdu na pozemok od 80 €
 • Projekt požiarnej ochrany od 90 €
 • Projekt oplotenia od 80 €
 • Tlač jedného celého paré projektu 20 € + poštovné
 • Tlač 1 strany projektu A2 formát  1,5 € + poštovné
 • Tlač 1 strany projektu A3 formát  0,7 € + poštovné
Projekt na stavebné povolenie v základnej cene štandardne obsahuje nasledovnú dokumentáciu:


X – SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRAVA
E1-01 AST DISPOZICIA RODINNÉHO DOMU
E1-02 AST PÔDORYS RODINNÉHO DOMU
E1-04 AST REZ A-A´
E1-05 AST POHĽADY I.
E1-06 AST POHĽADY II.
E1-07 AST POHĽAD NA STRECHU
E1-08 AST AXONOMETRIA
E2-01 ZÁKLADY – PODORYS / REZ
E2-02 AST KROV TVAR
E2-03 SCHÉMA PRIEHR. KROVU
E2-04 TECH.SPRÁVA – STATIKA
E3-01 ZTI SCHMA ZTI
E4-01 ELEKTRO SCHÉMA
E5-01 SCHÉMA UK
E6-01 SF ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE

K projektu na stavebné povolenie je možné doobjednať nasledovnú platenú dokumentáciu:

E0-01 SITUÁCIA OSADENIA DOMU NA POZEMOK
E0-02 NAPOJENIE RD NA BODY PRIPOJENIA IS
E0-03 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
E0-04 PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA
PO-PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
V0-VIZUALIZÁCIE
V1-VIDEOPREZENTÁCIA Z IMAGINÁRNEHO DRONU

Iné výkresy podľa požiadavky objednávateľa.

Compare

Enter your keyword