Cenník

Projekt na stavebné povolenie od 850 €

Projekt na stavebné povolenie slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov. Projekt na stavebné povolenie vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako ktokoľvek iný. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie.

Poznámka: uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltaických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Ceny doplnkových služieb

 • Inžinierska činnosť (vybavenie stav.povolenia) od 600 €
 • Vyžiadanie pokladov od správcov sietí 50 € / správca
 • Projekt osadenia domu na pozemok od 180 €
 • Pripojenie domu na pripojovací bod IS 30 € / 1 domová prípojka
 • Vizualizácia (4 pohľady) 150 €
 • Videoprezentácia imaginárnym dronom (podmienkou je vizualizácia) 50 €
 • Výjazd na pozemok klienta / konzultácia od 50 € + 0,20€ / km
 • Projekt osadenia garáže na pozemok 50 €
 • Projekt prípojky vody od 150 € (nutné podklady od správcu IS)
 • Projekt prípojky kanalizácie od 150 € (nutné podklady od správcu IS)
 • Projekt prípojky plynu od 150 € (nutné podklady od správcu IS)
 • Projekt prípojky NN (elektrina)  od 130 € (nutné podklady od správcu IS)
 • Projekt žumpy 100 € (štandardné riešenie betónový prefabrikát)
 • Projekt studne 100 € (štandardné riešenie)
 • Projekt domovej čističky vôd  od 150 €
 • Zmena veľkosti alebo doplnenie 1 okna (mení sa pôdorys, rez, pohľad, výkaz okien a výpočet tepelných strát)  50 €
 • Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena neovplyvňuje vnútorné inštalácie 40 €
 • Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena ovplyvňuje vnútorné inštalácie (vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo vykurovanie)  70 €
 • Posun obvodovej steny – mení sa takmer celý projekt vrátane strechy a inštalácií (v niektorých prípadoch takáto zmena nie je možná) Cena podľa rozsahu zmeny
 • Energetický certifikát ku kolaudácii pre rodinný dom 160 €
 • Projekt spevnených plôch 100 €
 • Projekt vjazdu na pozemok (architektonický) 250 €
 • Projekt požiarnej ochrany od požiarneho projektanta od 120 €
 • Dodatočná autorizácia autorizovaným architektom AA od 150€
 • Projekt oplotenia od 80 €
 • Tlač jedného celého paré projektu 20 € + poštovné
 • Tlač 1 strany projektu A2 formát  1,5 € + poštovné
 • Tlač 1 strany projektu A3 formát  0,7 € + poštovné
Projekt na stavebné povolenie v základnej cene štandardne obsahuje nasledovnú dokumentáciu:


X – SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRAVA
E1-01 AST DISPOZICIA RODINNÉHO DOMU
E1-02 AST PÔDORYS RODINNÉHO DOMU
E1-04 AST REZ A-A´
E1-05 AST POHĽADY I.
E1-06 AST POHĽADY II.
E1-07 AST POHĽAD NA STRECHU
E1-08 AST AXONOMETRIA
E2-01 ZÁKLADY – PODORYS / REZ
E2-02 AST KROV TVAR
E2-03 SCHÉMA PRIEHR. KROVU
E2-04 TECH.SPRÁVA – STATIKA
E3-01 ZTI SCHMA ZTI
E4-01 ELEKTRO SCHÉMA
E5-01 SCHÉMA UK
E6-01 SF ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE

K projektu na stavebné povolenie je možné doobjednať nasledovnú platenú dokumentáciu:

E0-01 SITUÁCIA OSADENIA DOMU NA POZEMOK
E0-02 NAPOJENIE RD NA BODY PRIPOJENIA IS
E0-03 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
E0-04 PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA
PO-PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
V0-VIZUALIZÁCIE
V1-VIDEOPREZENTÁCIA Z IMAGINÁRNEHO DRONU

Domové prípojky vody (pripojenie domu na existujúci bod IS na parcele investora).

Projekt prípojok IS (od hlavnej vetvy na parcelu investora).

Iné výkresy podľa požiadavky objednávateľa.

Compare

Enter your keyword